Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky,

které upravují vztah mezi zákazníkem-kupujícím na eshopu www.eherbarium.cz a prodávajícím HERBARIUM, Václavková Petra se sídlem nábřeží SPB 648/72, 708 00 Ostrava, IČ: 88282023. 

A) Přepravní podmínky:

 1. Objednané zboží je většinou expedováno do třech pracovních dnů po obdržení objednávky.  
 2. Pokud objednané zboží není na skladě, bude zákazník do dvou pracovních dnů vyrozuměn o předpokládaném termínu dodání. Zákazník pak buď s náhradním termínem souhlasí, nebo může objednávku upravit nebo zrušit. Všechny položky uvedené jako skladem, máme fyzicky skladem a v 99% je ihned expedujeme, výjimka může nastat pouze v případě, kdy si ve stejný čas vloží více zákazníků zboží do košíku a tím sklady vyprodají.
 3. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na účet vedený u čsob (č.ú.: 294975945/0300) nebo zasláním zboží na dobírku.
 4.  Zboží je expedováno prostřednictvím České pošty, a.s., Zásilkovou nebo DPD – dle volby zákazníka. Možností je také osobní odběr na prodejně Herbarium na Aleše Hrdličky 1730/5 v Ostravě Porubě.
 5. Při platbě předem na účet nezapomeňte zadat platný variabilní symbol Vaší objednávky (číslo objednávky). Platnost objednávky je 14 dní od data objednání. Po 14 dnech bude nezaplacená objednávka zrušena. Platba bez variabilního symbolu musí být ručně spárována účetním systémem, což opozdí odeslání zásilky o 1 – 2 dny.

B) Poštovné do ČR:

 • Česká Pošta, a.s., balík do ruky 129,–Kč
 • Přepravní služba DPD 140, –Kč
 • Zásilkovna 64,-Kč při platbě předem převodem na účet. Za dobírku v Zásilkovně +19,-Kč
 • Za dobírku u České pošty a DPD účtujeme poplatek 40,-Kč
 • Pokud zákazník objednává zboží v hodnotě vyšší než 799,-Kč, není mu poštovné účtováno.

Pokud si zákazník vyzvedne zboží osobně v Herbarium, Ostrava Poruba není mu účtováno žádné poštovné.

 

C) Reklamační řád:

 1. Pokud Vám dopravce dovezl balík viditelně poškozený, vůbec jej nepřebírejte. Máte také právo na pobočce pošty či před kurýrem do balíku nahlédnout, zda je poškozen i obsah. Jestliže zboží je poškozeno, sepište s poštou či kurýrem reklamační list. Na pozdější reklamaci závady vzniklé poškozením zboží při přepravě nebude brán zřetel a reklamaci budete moci uplatnit pouze u dopravce.
 2. Zásilku je nutné překontrolovat ihned po převzetí od dopravce. Toto je důležité zejména u zásilek obsahujících sklo, živé rostliny apod. Neručíme za škody vzniklé přepravou, ty je nutné ihned hlásit dopravci (České poště, DPD, na výdejním místě Zasilkovny) a sepsat s nimi protokol. Pokud není balík zjevně poškozen a vadu zjistíte až při rozbalení doma, je nutné sepsat s poštou či kurýrem reklamační protokol o skryté vadě do 24 hodin od převzetí. Pokud tak učiníte, nahradíme Vám zboží bez odkladu, nezávisle na uznání či neuznání reklamace Českou poštou či kurýrem.
 3. Povinnost kontroly zásilky při převzetí a sepsání protokolu o závadě je povinnost kupujícího, s níž souhlasí na základě této kupní smlouvy.
 4. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době od data převzetí zboží, je kupující povinen popsat detaily závady a popřípadě dodat fotografie na email: eherbarium@email.cz. Reklamace týkající se kompletnosti dodávky nebo kvality dodávaného zboží akceptujeme do 2 dnů po převzetí zboží. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady přiměřená podle druhu výrobku. Kupující prokáže původ zboží při vyřizování reklamace příslušnou fakturou a číslem objednávky. 
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Po uznání reklamace budete vyzváni k zaslání reklamovaného zboží zpět na adresu dodavatele. Při vrácení zboží či zasílání k opravě si kupující vede ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží by mělo být pokud možno nejlépe v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu. Zboží neposílejte na dobírku, zásilky zaslané na dobírku nebudou převzaty. Částka odpovídající kupní ceně reklamovaného zboží Vám bude vrácena na uvedený bankovní účet.
 6. Reklamační řád se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího na odpovědnosti za vady (dále jen reklamace). Tento reklamační řád platí mezi prodávajícím – Petra Václavková - HERBARIUM, se sídlem nábřeží SPB 648/72, 708 00 Ostrava a kupujícím - zákazníkem internetového obchodu www.eherbarium.cz

D) Vrácení zboží

 1. Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti zboží vrátit, a to i bez udání důvodů. Toto právo trvá ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. V tom případě má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží. Pokud budete chtít zboží vrátit, napište předem na email: eherbarium@email.cz a my Vám zašleme formulář pro vrácení zboží, který nám zašlete zpět.
 2. Předejte pak dopravci zboží k doručení na adresu Herbarium, Nábřeží SPB 648/72, 708 00 Ostrava-Poruba. Peníze za zboží pak budou zákazníkovi vráceny převodem na jeho účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od fyzického obdržení a překontrolování zboží dodavatelem. Náklady na poštovné v případě vrácení zboží hradí zákazník. Pokud zákazník vrací zboží poštou, musí tak učinit pouze doporučenou zásilkou. Zaslání zboží zpět na dobírku nebude akceptováno.
 3. V případě vrácení zboží musí být toto vráceno nepoškozené a nepoužité, v originálním balení – nesmí být porušen hygienický obal. Vráceny musí být rovněž všechny doklady, které zákazník spolu se zbožím obdržel, tj. především doklad o zaplacení – faktura. V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.

 

D) Odpovědnost za škody vzniklé nevhodným užitím

 1. Objednávkou v internetovém obchodě eHerbarium zákazník souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty, nebude je používat či nabízet k jiným účelům než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony. Zákazník bere na vědomí, že on je plně odpovědný za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na tomto webu. Ať se jedná o zdraví jeho nebo jiných osob, škod na majetku či jiných škod vzniklým nesprávným užitím či zneužitím produktů.
 2. E-shop eHerbarium popisuje tradiční použití mnoha léčivých, afrodisiakálních bylin, plodů a čajů či doplňků stravy. Tyto texty jsou pouze pro informační a vzdělávací účely a poukazují na tradiční užití. Nejsme oprávněni doporučovat nebo předepisovat užití léčivých bylin pro jakýkoliv konkrétní zdravotní stav, léčebný plán nebo jakékoliv konkrétní použití. 
  U jednotlivých bylin určených ke konzumaci často popisujeme nejčastější kontraindikace či nežádoucí účinky, ale není to výčet 
  všech kontraindikací a nežádoucích účinků. Jen Váš ošetřující lékař zná Váš aktuální zdravotní stav a kompletní seznam medikamentů vámi užívaných, proto jen on může určit vhodnost užití bylin pro váš konkrétní zdravotní stav.
 3. Ukládejte všechny produkty zakoupené na tomto webu mimo dosah dětí a domácích zvířat!

E) Semena

Semena prodáváme za účelem vypěstování okrasných rostlin. Všechny odkazy na účinek rostlin mají výlučně informativní charakter. Toto upozornění je bohužel v EU nezbytné, nemá s rostlinou jako takovou nic do činění. Tímto současně vylučujeme odpovědnost za škody vzniklé za jiné použití semene než za účelem vypěstování rostlinky pro studijní či okrasné účely.

F) Ochrana osobních dat

 

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje, které získá od svých zákazníků a které jsou potřebné k objednání produktů, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a nebudou dány k dispozici třetím osobám.